Майсторките Юлия и Сийка показват ритуала при започване на нов килим

Майсторките Юлия и Сийка показват ритуала при започване на нов килим
люлеене, с наричане на младо момиче