АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

"Подкрепа за дебют"  в момента успешно изпълнява  два проекта, с  взаимно допълващи се дейности, осигуряващи Устойчивост на голямата идея - Приобщаване на все повече  хора, особено на младите и децата, за опознаване. 

Усвояване на умения и адаптиране към днешния ден, за да продължи Традицията.

 Проект "Арт  Фест Локация Локорско" 22,."Кино и съпътстващи събития" е четвърти от поредицата финансирани от СПК, проект, финансиран е  частично от  СПК 22, направление 11, за създаването на видео поредица и Подкаст и  е до финансиран по направление "Събития на  Столична община 22"  - за цялостната  организация на Фестивала.

Продължаване практиката за създаване на документално кино, като акцентът сега   е видео поредица за качване в Подкаст.

Работим по Създаване на  видео поредицата за: 

- майстори, отдадени на  каузата да съхранят и предадат  уменията си , за да не изчезне познанието за "майсторлъка" и старите технологии на изработка; 

- за занаяти, които имат приложение и в съвременния живот, като приложно изкуство ;

- за Радетели и Ценители;

- епизодите ще се качват в Подкаст.

За да разширяваме кръга на  съпричастните, за да расте тази Общност  от отговорни за съхранението на хилядолетната приложна занаятчийска култура, защото Нематериалното културно наследство е НЕ възобновяем  източник на Национално богатство.   

Кратките видеа  се заснемат в партньорство със Студио 1 + 1, които работят високо професионално и с които имаме реализирани вече два успешни филма "Традициите срещат Бъдещето", първи и втори филм/ епизод/, които осигуряват снимачен екип и пост продукцията. 

Сдружението е продуцент на поредицата и има водеща роля.

- Подготвяме Третото издание на Арт Фест Локация Локорско. 22 

Издирваме и селектираме документални филми за арт занаяти, провеждаме разговори и срещи с екипи, институции  и  експерти.

Целта ни е да провокираме продуценти и филмови екипи да заснемат старите майстори и "запечатат в кадър" техните умения за идните поколения, докато още ги има и могат да творят, защото много занаяти са застрашени от изчезване,  пример – Бусинската керамика…

Другият проект по който  в момента работим е "Художествени занаятчийски работилници – място за изява на любознателни сръчковци", финансиран от НФК, Любителски  изкуства"22. 

Акцентът е Обучението.  Учене чрез работа  с майстори, в творчески школи с деца от Локорско и от  околните селища и майсторски  творчески работилници със студенти, от София и от ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград.

Организираме Открити работилници в ОУ "Св.св. Кирил и Методии" село Негован,

Организираме Зелено училище съвместно с 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" 

Детски школи ( Великденски и Летни ) с деца от Локорско и гостуващи на баба деца от страната и чужбина;

Снимаме "Любителски филм за любителско изкуство";

Нашите усилия целят творческите ни инициативи непрекъснато да се развиват и да разширяват своя  обхват и обсег на въздействие.

В  подготовка сме на :

✓ летни целодневни лагер школи - творчески работилници с включени стари (дворни/улични) забавни игри и излети; 

✓ Хоби работилници за бизнес дами и родители;

И ОЩЕ…

Ще се обучаваме. Ще творим.

Ще се забавляваме, заедно с нашите майстори, Пазителите на традициите.

Да запалим Искрата! С Надеждата- да създадем Ценители и продължители.

Изделията, които сътворяваме по време на арт работилниците, са модерни, атрактивни, а по-голямата част от текстилните, са изработени от рециклирани материали, https://podkrepazadebut.eu/about-project