ФИЛМИ 22

Филм на РТВЦ Благоевград

Олтарите на България. Нишки от злато


Филм на РТВЦ Благоевград
Олтарите на България. Везаният летопис


Музикални инструменти

филм на ЕМО "Етър"


Дървостругарство

филм на ЕМО "Етър"


Дърворезба

филм на ЕМО "Етър"


Килимарство

филм на ЕМО "Етър"


Ковачество

филм на ЕМО "Етър"


Грънчарство

филм на ЕМО "Етър"


Занаятът е по-ценен от злато


Вълшебният пръстен

 


Златарство