ДНЕВЕН ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР

Проект "Художествени занаятчийски работилници - поле за изява на любознателни сръчковци"

Подкрепен от НФК