Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение

13180.jpg

Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение

 13180_05.jpg
13180_04.jpg
13180_03.jpg
 13180_02.jpg
 13180_01.jpg

Семинар по тази тема се проведе в рамките на проект към програма Еразъм +: „Преносими умения извън училищна среда „ 

Семинарът беше открит от ръководителите на двете организации, изпълнители на прокта от българска страна проф. Костадин Костадинов ( ГИС Трансфер Црнтър )и Емилия Лисичкова ( Платформа Агора ) .Проектът с изпълнява в партньорство с 

образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия.

В събитието участваха директори и преподаватели от началния курс на обучение, преподаватели в сферата на неформалното образование, представители на НПО образователни центрове, читалища, експерти от МОН и на местната власт, свързани с образованието.

В рамките на семинара беше представена иновативна методология за оценка степента на развитие на седем основни преносими умения при деца на 6-12 години: 

разбиране на устен и писмен текст, аналитично мислене, творчество, любопитство, емоционален контрол и поведение, отговорно взимане на решение и общуване. 

Бяха представени и резултатите от проекта:

• Децата след социална изолация поради Ковид-19 резултати от сравнително проучване с акцент върху изводите за България

• Модел на оценка за развитие преносими умение, която да даде възможност на преподаватели и родители да са информирани за развитието на деца на възраст 6-12 години;

• Иновативен метод – Раздвижи ума си, за целенасочено развитие на критично и аналитично мислене, разбиране, творческо мислене и вземане на решение, който ще е представен от автора

• Методи и техники за работа с деца и дислексия

В рамките на семинара се обсъдиха въпросите дали и каква допълнителна квалификация трябва да притежава учителят, за да въведе паралелно с преподаване на академично знание и изграждане на преносими умения, както и необходимия ресурс и инфраструктура, за да стане възможно внедряването на различни техники в образователната система.

Свои методологии представиха Надя Кирилова и Стела Ндялкова.

Модератор на семинара беше доц. д-р Рая Стайкова

Повече информация на https://www.gis-tc.org/news/320