Традициите срещат бъдещето

Проектът се изпълнява с подкрепата на Столична програма Култура