Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение

13180.jpg

Семинар по тази тема се проведе в рамките на проект към програма Еразъм +: „Преносими умения извън училищна среда „ 

Семинарът беше открит от ръководителите на двете организации, изпълнители на прокта от българска страна проф. Костадин Костадинов ( ГИС Трансфер Црнтър )и Емилия Лисичкова ( Платформа Агора ) .Проектът с изпълнява в партньорство с 

образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия.