Покана за участие в онлайн дискусия за мястото на кинодокументалистиката за запазване на уменията на старите майстори за бъдещите поколения

Topic: КИНО ДОКУМЕНТАЛИСТИКАТА-ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАНАЯТИ
Time: Feb 18, 2022 11:00 AM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73259600380?pwd=nry1nIJjj0xJHxoIMyVV1m0XaFLY1r.1

Meeting ID: 732 5960 0380
Passcode: HhUPL8
Дискусията ще се проведе онлайн в платфромата Zoom на  18 02. петък от 11: часа
 и ще бъде записана, а записът ще бъде качен в сайта на „Подкрепа за дебют“, рубрика Фестивалът‘  : https://podkrepazadebut.eu/
Моля, посетете сайта  https://podkrepazadebut.eu/movies предварително, за да изгледате филмите от селекцията.

Акредитация

В случай, че темата представлява интерес за вас:
•             изпратете имейл с вашите имена и името на организацоята, която представлявате, на адрес:  bgpredpriemach@gmail.com , зако  желаете   да се вллючите в дискусията  с вашето становище по темата.
•             до края на работния ден 15 февруари, вторник,, 2022 г.